Czym jest ZEO4

Znak ZEO4® został objęty ochroną prawną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Za nim kryje się zmodyfikowany naturalny absorbent z grupy glinokrzemianów szkieletowych sodu, wapnia i potasu. Jego struktura przypominająca gąbkę, zawiera dużą liczbę małych kanalików o średnicy od 0.2 do 1.2 nm (nanometra), dzięki czemu pochłania szkodliwe związki chemiczne z gleby, wody i powietrza. Poza tym ma działanie przeciwgrzybiczne i antyseptyczne.

zeo4_logo

Marka ZEO4® stała się dla nas fundamentem wszystkich projektów pozamedycznych. Na bazie ZEO4® stworzyliśmy szereg linii produktowych i w końcu samych produktów. W pierwszej fazie skupiliśmy się na ekologicznych wyrobach dla ogrodnictwa. Powstała linia ZEO4GARDEN ze sztandarowymi środkami poprawiającymi właściwości gleby: EkoGleba, Nawadniacz, Użyźniacz, OczkoWodne. Kolejno powstały produkty z serii ZEO4ECO z takimi wyrobami jak StopLód, UltraClinEkoPiasek, czy AquaFilter, z serii ZEO4FEED, czyli Bydło, Trzoda i Drób. Pierwszą ofertę zamyka seria ZEO4HOBBY z Aquarium, MójPies, MójKot, czy  niesamowicie chłonny Żwirek dla Kota.

EKOLOGIA I GWARANCJA JAKOŚCI

O jakości naszych wyrobów niech świadczy fakt, że uzyskały certyfikaty TÜV Rheinland. Listę wszystkich certyfikatów znajdziecie tutaj. Nasz zakład został zarejestrowany przez Główny Inspektorat Weterynaryjny jako producent i dystrybutor wysokiej jakości dodatków paszowych dla bydła, trzody i drobiu. Warto też wspomnieć, że nasze ogrodnicze środki poprawiające właściwości gleby zostały zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie/ogrodnictwie ekologicznym w całej Europie. W konsekwencji trafiły na listę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Wydział Rolnictwa Ekologicznego. Pełny wykaz znajdziecie tutaj.

Oprócz naszych projektów ZEO4® znajduje zastosowanie w najróżniejszych obszarach codziennego życia:

zeo4_garden_logo

OGRODNICTWO (GARDEN)

 • nawóz (zapewnia roślinom stały dostęp do substancji odżywczych): zdolność wiązania substancji odżywczych, które sadowią się w kanałach struktury zeolitów pozwala na powolne przekazywanie ich do gleby i zapobiega zbyt szybkiemu ich wypłukiwaniu z gleby, co zwiększa ich dostępność dla roślin. W razie potrzeby są uwalniane i udostępniane roślinom (sorpcja wymienna) co wpływa pozytywnie na odżywienie roślin i wielkość plonu naturalne
 • oczyszczanie: trwałe pochłanianie metali ciężkich, zmniejszając tym samym ich zawartość w roślinach
 • wzmacnianie: zwiększenie odporności drzewostanów
 • nawadnianie (magazynuje wodę – niweluje stres roślin podczas suszy): zeolit obok substancji odżywczych (jony) absorbuje również cząsteczki wody. W efekcie woda zostaje zatrzymana w glebie 
w okresach suszy. Zeolit absorbując wodę – nocą ogrzewa glebę, natomiast w czasie upałów – oddaje wodę ochładzając podłoże. Skoki temperatury gleby są niwelowane co sprzyja wzrostowi roślin. Podczas nawadniania zeolit zapobiega szybkiemu wysyceniu górnej warstwy gleby wodą i umożliwia jej równomierne rozprowadzenie i wykorzystanie przez rośliny.
 • napowietrzanie (poprawia gospodarkę powietrzną gleby): zdolność magazynowania w wolnych przestworach gazów (np. powietrze) wpływa tym samym pozytywnie na przewietrzenie gleby.
 • ukorzeniacz: ułatwia ukorzenienie się roślin
 • neutralizator: neutralizacja kwaśnych i leśnych gleb
 • materiał filtracyjny do akwariów, oczek, stawów i jezior

 

zeo4_hobby_logo

HOBBY (HOBBY)

 • materiał filtracyjny do akwariów
 • suchy szampon dla zwierząt futerkowych
 • podściółka dla zwierząt – wkład do kuwet
 • suplementy dla zwierząt
 • aseptyczne płyny dla nowo narodzonych zwierząt

 

zeo4_agro_logo

ROLNICTWO (AGRO)

 • pochłania substancje aktywne stosowane w rolnictwie
 • nośnik pestycydów oraz herbicydów – jako nośnik nawozów przedłuża ich działanie
 • podściółka dla zwierząt powoduje poprawę stanu zdrowia zwierząt –
 • ogranicza przykry zapach w powietrzu – zmniejsza zawartość amoniaku pochodzącego z koncentracji odchodów np. drobiu
 • zmniejsza wilgotność otoczenia
 • dodatki paszowe – suplementy diety
 • dodatek do nawozów: składniki odżywcze dla roślin sadowią się w kanałach struktury zeolitów, co pozwala na powolne przekazywanie ich do gleby i zapobiega zbyt szybkiemu ich wypłukiwaniu
 • zapobiega eutrofizacji wód stawów rybnych
 • napowietrzanie (aeracji) kultur rybnych tlenem uzyskanym przy separacji z powietrza

 

zeo4_health_logo

ZDROWIE (HEALTH)

 • opatrunki grzybobójcze
 • terapia antyrakowa
 • suplement stabilizujący pracę układu trawiennego
 • wspiera działanie systemu immunologicznego
 • naturalny detoksykacja – usuwa szkodliwe dla organizmu substancje
 • zwiększa wydolność organizmu
 • regeneruje po dużym wysiłku
 • redukuje zakwasy
 • koncentrator tlenu

 

zeo4_home_logo

DOM (HOME)

 • wymiennik ciepła: efektywne wykorzystanie energii słonecznej w instalacjach chłodniczych i grzewczych, a w szczególności do ogrzewania lub klimatyzacji powietrza w zamkniętych pomieszczeniach
 • biogazownie: podwyższenie jakości pozyskanego metanu i odpadów pozostałych po fermentacji
 • zmywarki do naczyń: obniża koszty i zwiększa wydajność
 • ekologiczne proszki do prania – jony odpowiedzialne za twardość wody, czyli wapń i magnez, wymieniane są na jony ją zmiękczające, pochodzące ze struktury minerałów zeolitowych.
 • składnik czyściw i detergentów

 

zeo4_eco_logo

EKOLOGIA (ECO)

 • likwidacja zanieczyszczeń ropopochodnych,
 • gaszenie pożarów chemicznych
 • dezaktywacja niebezpiecznych odpadów przemysłowych.
 • pochłanianie szkodliwych gazów: CO2, H2S, SO2, NH3 i trującego związku tetraetylku ołowiu z dymów emitowanych do atmosfery przez elektrownie i cementownie
 • filtracja wód pitnych
 • oczyszczanie wody i ścieków: wchłanianie metali ciężkich, takich jak ołów, chrom, nikiel i cynk oraz azot, amoniak, niektóre substancje organiczne
 • osuszanie i oczyszczanie gazów np. gazu ziemnego z H2S, metanu z CO2, NxOY, H2S i pary wodnej
 • oczyszczania wód podziemnych w kopalniach z izotopów radu. Po oczyszczeniu woda może być bezpiecznie przepompowana na powierzchnię i nie stanowi już zagrożenia dla środowiska naturalnego.
 • pochłanianie substancji promieniotwórczych; Cs, Sr, Co, Cr
 • dezaktywacja odpadów nuklearnych

 

zeo4_cosmetics_logo

KOSMETYKA (COSMETIC)

 • pasta do zębów: środek polerujący we fluorkowych pastach do zębów
 • maseczki: glinki

POZOSTAŁE ZASTOSOWANIA:

 • dodatek do cementu: w mieszaninie z cementem portlandzkim jest efektywnym czynnikiem stabilizującym, natomiast w przypadku metali ciężkich – immobilizującym.
 • dodatek do mas asfaltowych (zwiększają trwałość budulca).
 • wypełniacze (papier, guma, zaprawy plastyczne)
 • jako katalizator – nośnik katalizatorów w przemyśle petrochemicznym, przy prowadzeniu m.in. procesów krakingu, alkilacji, uwodorowieniu w przeróbce ropy naftowej i gazu ziemnego.
 • wzbogaca powietrze w tlen w samolotach
 • pompy próżniowe