Zeolit & Bakterie Sp. z o. o.

O tym, że podłoże zeolitowe czy też nawóz wzbogacony zeolitami mają doskonały wpływ na wzrost roślin, już kiedyś pisaliśmy. Doświadczenie nie pozostawia wątpliwości – zeolity poprawiają zarówno ogólny dobrostan roślin, jak i w wymierny sposób zwiększają plony. Ponieważ jednak ciekawość jest wrodzoną cechą gatunku Homo Sapiens, niektórym nie wystarczy sama świadomość, że coś działa – chcą koniecznie dowiedzieć się, jak to się dzieje – i dlaczego.

Do takiego grona dociekliwych zalicza się m. in. Peter J. Leggo z Uniwersytetu Cambridge. Pan Leggo wraz ze swoim zespołem postanowił wykonać szereg testów oraz badań, mających na celu dokładne wyjaśnienie wpływu zeolitów, a konkretnie – klinoptylolitu na wzrost roślin. Wyniki badań przedstawił w swojej pracy pod tytułem „An investigation of plant growth in an organo-zeolitic substrate and its ecological significance”

Praca polegała na wykonaniu wielu eksperymentów, celem których było zrozumienie mechanizmu działania klinoptylolitu, często stosowanego w podłożach organo – zeolitowych, mających stymulować wzrost roślin. W czasie badań przeprowadzono serię testów, porównując stan roślin hodowanych na podłożu amoniakalno – zeolitowym oraz bez niego. Eksperymenty wykazały, że różnica w przyroście suchej masy wyniosła ok. 19 proc., oczywiście na korzyść podłoża z zeolitem.

Klinoptylolit, ze względu na swoją budowę, wykazuje duże powinowactwo do grupy amonowej NH4, dzięki czemu może stanowić doskonały rezerwuar związków amonowych. Te z kolei są niezbędne do życia oraz do prawidłowego rozwoju roślin, chyba, że występują w nadmiarze – wówczas bowiem mogą bardziej szkodzić, niż pomagać. Przeprowadzone podczas eksperymentu ługowanie potwierdziło, że w glebie z obecnością podłoża zeolitowego wykształciła się i ustabilizowała duża populacja bakterii nitryfikacyjnych. Eksperymenty pana Leggo wykazały, że zeolit wraz z bakteriami nitryfikacyjnymi wytwarza pewien stan optymalnej równowagi ilości związków amonowych dostępnych roślinom, co przejawia się w ich zwiększonym wzroście.

Mimo znacznej zawartości azotu, bakterie nitryfikacyjne, na skutek rozproszenia jonów NH4, skutecznie chronią sadzonki przez nadmiernym stężeniem jonów amonowych, które mogłoby osiągnąć wartości toksyczne dla sadzonek. W ten sposób bakterie działają jak bufor biologiczny, nie dopuszczając do nadmiernego stężenia azotu, a jednocześnie zapewniając korzeniom roślin stały dostęp do niezbędnych dla życia jonów azotu. Skutkiem tego, rośliny mogą pobierać jony amonowe w optymalnym dla siebie czasie i ilości, co skutecznie wpływa na ich przyspieszony wzrost i ogólny dobrostan.

Co więcej, podłoże organo – zeolitowe wpływa też pozytywnie na wymianę jonową, a więc na mobilność głównych kationów. Jest to efekt dyfuzji jonów NH4, która prowadzi do reakcji wymiany jonowej, zachodzącej pomiędzy zawartymi w glebie jonami wapnia Ca2+, a jonami amonowymi. To z kolei ma pozytywny wpływ na stopień napowietrzenia gleby oraz na dyfuzję jonów metali.

Na tym jednak nie koniec – badania roślin posadzonych na podłożu organo – zeolitowym w toksycznych odpadach wykazują, że podłoże to generuje niskie tempo wykorzystania (pobierania) metali toksycznych. Wynika stąd, że podłoże zeolitowe ma działanie nie tylko stymulujące wzrost roślin, ale również ekologiczne, bowiem ogranicza migrację szkodliwych substancji do ekosystemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *