Zeolit dla roślin.

Każdy, kto kiedyś uprawiał kawałek ziemi, czy choćby przydomowego ogródka, wie, że wysiłek włożony w troskę o rośliny nie zawsze przekłada się na wielkość i jakość zbiorów. Często bywa tak, że mimo naszych wysiłków, efekt pracy zostaje zniweczony przez czynniki, na które nie mamy wpływu, jak na przykład pogoda czy parametry gleby. Oczywiście, istnieją rozmaite substancje, mogące poprawić jakość gleby oraz dostarczyć roślinom niezbędnych do ich rozwoju składników, jednak należy zauważyć, że nie wszystkie z nich pozostają obojętne dla środowiska naturalnego. Do rozwiązań stuprocentowo naturalnych, a więc ekologicznych, należy z pewnością zastosowanie naturalnych zeolitów.

Zeolit naturalny może być wielkim sprzymierzeńcem ogrodników oraz rolników, a nawet właścicieli działek rekreacyjnych. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, ma on bowiem korzystny wpływ na dobrostan roślin, a jego zastosowanie znacząco podnosi wielkość i jakość zbiorów oraz, co za tym idzie, satysfakcję użytkowników. Wszystko to możliwe jest dzięki unikalnej strukturze zeolitów i ich zdolnościom sorpcyjnym.

Zeolity posiadają w swojej strukturze system kanałów i wolnych przestrzeni. Ponieważ ich szkielet posiada negatywny ładunek, ma on zdolność wiązania i wymiany substancji odżywczych z otoczeniem. Związane składniki odżywcze są w razie potrzeby uwalniane i pochłaniane przez korzenie roślin, co ma bezpośredni wpływ na wysokość plonów oraz na ich jakość. Zdolność zeolitów do wiązania substancji odżywczych zapobiega wymywaniu ich z gleby, co ma szczególne znaczenie w przypadku gruntów położonych w rejonach górskich lub wyżynnych.

Co więcej, zeolity, poza wiązaniem substancji odżywczych, mogą również magazynować wodę. Ma to kluczowe znaczenie dla roślin, szczególnie w okresach suszy, gdy samo nawadnianie wiąże się ze znacznymi kosztami oraz powoduje nasycenie wodą jedynie wierzchniej warstwy gruntu. Zastosowanie zeolitu umożliwia natomiast równomierne nawodnienie gruntu, a co za tym idzie, lepsze wykorzystanie wody przez rośliny. Ponadto zeolit, wiążąc wodę, nocą ogrzewa glebę, natomiast uwalniając ją stopniowo w trakcie upałów – schładza glebę. W ten sposób obecność zeolitów zmniejsza tak zwany stres temperaturowy roślin, niwelując dobowe skoki temperatur.

Zastosowanie zeolitów ma także niebagatelny wpływ na przewietrzanie gleby. Dzieje się tak dlatego, ze zeolit, oprócz magazynowania wody i substancji odżywczych, może również magazynować gazy, w tym powietrze. Istnienie wolnych przestrzeni, czyli wysoki stopień napowietrzenia gleby, ma bardzo korzystny wpływ na rozwój systemu korzeniowego roślin, przyczyniając się tym samym do ich wzrostu.

Ponadto, zeolity mogą również stanowić doskonały nośnik nawozów, przedłużając czas ich działania. Dzięki temu, możliwe jest zastosowanie stosunkowo niewielkich dawek nawozu, bowiem dzięki obecności zeolitu, który będzie go stopniowo uwalniał, zyskujemy gwarancję, że całość zastosowanej przez nas dawki zostanie wykorzystana przez rośliny. Bez zastosowania nośnika, jakim jest zeolit, jedynie część nawozu zostaje wykorzystana w zamierzonym przez nas celu, zaś większość jest wypłukiwana i trafia do zbiorników wodnych, powodując ich eutrofizację.

Na koniec należy podkreślić, że zeolit posiada również zdolność pochłaniania i wiązania w swojej strukturze szkodliwych substancji. Należą do nich na przykład metale ciężkie; zeolit, wiążąc metale, uniemożliwia zaabsorbowanie ich przez korzenie roślin, tym samym znacząco zmniejszając ich zawartość w plonach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *