Zeolity w procesie ukorzeniania roślin.

Na proces ukorzeniania się sadzonek ma wpływ wiele rozmaitych czynników. Do najbardziej istotnych należą z pewnością rodzaj podłoża oraz jego właściwości fizykochemiczne. Ponieważ w procesie tworzenia się korzeni istotną rolę odgrywa napowietrzenie gleby, powinna ona charakteryzować się duża przewiewnością i porowatością. Podłożem spełniającym te założenia, a zarazem najbardziej rozpowszechnionym w ogrodnictwie, jest perlit. Może on być stosowany jako podłoże jednorodne lub też stanowić składnik mieszanek, przeznaczonych do ukorzeniania roślin.

Natomiast zeolity są w Polsce stosunkowo słabo rozpowszechnionymi podłożami, pomimo faktu, że posiadają one właściwości fizykochemiczne, sprzyjające ukorzenianiu roślin. Przeze wszystkim, zeolity charakteryzują się doskonałymi właściwościami sorpcyjnymi i jonowymiennymi. W swojej strukturze posiadają system kanałów, wypełnionych wodą w postaci cząsteczkowej. Co więcej, zeolity, dzięki swojej unikalnej strukturze, mogą pochłaniać metale ciężkie, a nawet substancje promieniotwórcze. Zeolity, po dodaniu do nawozów, mogą pochłonąć niezbędne roślinom składniki, jak np. K+ i NH4+, po czym stopniowo je uwalniać, oddając roślinom.

Celem pracy (D. Janicka i A. Dobrowolska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)była ocena możliwości zastosowania zeolitu oraz perlitu w procesie ukorzeniania kolumnei szorstkiej (Columnea hirta).

W trakcie badań stosowano sadzonki sześciopędowe oraz różne mieszanki podłoża: torf wysoki odkwaszony, zeolit, torf z zeolitem 3:1 v/v, torf z zeolitem 1:1 v/v, torf z zeolitem 1:3 v/v, perlit, torf z perlitem 3:1 v/v, torf z perlitem 1:1 v/v oraz torf z perlitem 1:3 v/v.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, że po sześciu tygodniach, wszystkie sadzonki miały prawidłowo wykształcony system korzeniowy. Natomiast wielkość i jakość korzeni różniła się, w zależności od zastosowanego podłoża oraz rodzaju sadzonek. Sadzonki wierzchołkowe tworzyły zdecydowanie więcej korzeni; ich korzenie były również dłuższe.

Jeżeli chodzi o rodzaj podłoża, zaobserwowano, że sadzonki ukorzeniane w podłożu torfowym z dodatkiem zeolitu 1:1 v/v wytworzyły więcej korzeni niż te ukorzeniane w mieszankach torfu i perlitu (1:1 i 1:3 v/v). Różnice były szczególnie widoczne w przypadku sadzonek wierzchołkowych: najwięcej długich korzeni wytworzyły sadzonki ukorzeniane w mieszance torfu i zeolitu 3:1 v/v.

Pod względem osiągnięcia maksymalnej długości korzeni, rodzaj podłoża miał zdecydowanie największy wpływ: najdłuższe korzenie wytworzyły sadzonki w podłożu z torfu i zeolitu 3:1 v/v.

Zeolity dodawane do torfu poprawiają jego właściwości, wpływając pozytywnie na rośliny. Podłoże z dodatkiem zeolitu lepiej magazynuje wodę, niż czysty torf, przez co rośliny wymagają zdecydowanie mniej nawadniania. Zwiększenie właściwości sorpcyjnych podłoża wpływa też pozytywnie na możliwość ograniczenia nawożenia roślin.

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiają się następująco:

-sadzonki wierzchołkowe wytworzyły silniejszy i bardziej rozbudowany system korzeniowy, od sadzonek śródpędowych;

-najdłuższe korzenie udało się uzyskać przy zastosowaniu mieszaniny torfu i zeolitu 3:1 v/v, natomiast największa liczbę korzeni uzyskano przy zastosowaniu mieszanki torfu i zeolitu 1:1 v/v.

-w przypadku mieszaniny torfu i perlitu, najlepiej pod względem ukorzeniania sprawdza się mieszanina z większym udziałem torfu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *